fbpx
Projektoversigt
Geografi: Chiapas, Mexico
Areal: 9.000 hektar
Træer plantet: + 6.000.000
CO2-kompensation: + 500.000 ton
Samarbejde med: + 1.200 landmænd
Skovareal
Chiapas’ subtropiske regnskove og naturlige græsgange udgør ca. 42 % af statens samlede areal. Desværre bliver der hvert år fældet mere end 333 km² skov, hvilket svarer til fem fodboldbaner i timen døgnet rundt. Fældningen sker på grund af et behov for ny landbrugsjord og tømmer. 60% af statens samlede drivhusgasemissioner kommer fra landbrug, skovbrug og arealanvendelse.
Befolkning
Chiapas er den stat i Mexico, der har den højeste fattigdomsrate. Hele 74,7% af befolkningen betegnes som fattig, mens 46,7% betegnes som ekstremt fattig. I gennemsnit lever en indbygger i Chiapas for under 27 kr. om dagen. Mellem årene 1990 og 2010 steg fødevarefattigdommen med 46,2%, og hele 83% af befolkningen mangler adgang til velfærdsgoder som lægehjælp og erstatningsindkomst.

Formålet med projektet

Gennem vores samarbejdspartner AMBIO samarbejder vi med offentlige organisationer såvel som nationale og internationale hjælpeorganisationer for at modvirke klimaændringerne.
I mere end 20 år har AMBIO arbejdet med at optimere arealanvendelsen hos småbønder i marginaliserede samfund i Chiapas og Oaxaca. De er i tæt samarbejde med de lokale landbrugssamfund og sørger for at implementere programmer, der imødekommer landmændenes behov.

Film om projektet

Projektets primære fokus

AMBIO fokuserer primært på at fremme klimaændringsaktiviteter i marginaliserede samfund via projektet Scolel’te (oversat: ’træet der vokser’). Scolel’te arbejder med flere forskellige skovbrugs systemer, heriblandt:
Acahual: Et sekundært vegetationsgenvindingssystem til produktion af træ, brænde og andre produkter til kommercialisering.
Taungya: Et blandet skov- og landbrugssystem, der gør det muligt fortsat at dyrke afgrøder i de første år af genplantningen.
Levende hegn: Inkluderer såning af træer af kommerciel værdi til lokal brug omkring såkaldte paddocks og milpas.
Kaffetømmer: I skyggen af ​​de plantede træer anlægges der ​​kaffeplantager.
Restaurering: Forvaltning af nedbrudte skove som følge af forskellige forstyrrelser.
Læs mere om vores projektsikring
Udover genplantningsaktiviteter hjælper AMBIO også lokalbefolkningen med at forebygge skovbrande i og omkring de beskyttede områder (NPA’er) i staten Chiapas.

Desuden tilbyder AMBIO oplæring i landbrugs styring, så landmændende kan diversificere deres indkomstkilder, forbedre deres kvæg administration og etablere modstandsdygtige landbrugsøkosystemer.

Uddannelsen inkluderer også emner som:

 • Overordnet miljøbevidsthed.
 • Diversificering af indtægter samt forbedring af planteteknikker.
 • Naturlig skadedyrsbekæmpelse.
 • Dyrkning og brug af urtemedicin.
 • Indsamling og forvaltning af skovfrø og etablering af planteskoler.
For at kunne følge projektets fremgang har AMBIO udviklet et værktøj, der skal registrere og systematisere information om tilstedeværelsen af den lokale flora og fauna.

Landmændene bliver uddannet i overvågning af biodiversitet med fokus på at studere det lokale fugle- og planteliv.
For at modvirke eventuelt skov tab i forbindelse med projektets plante aktiviteter, medregnes en risikobuffer på typisk, (15%).

Siden samarbejdet med de lokale landmænd påbegyndte, har der været stor fokus på at planlægge aktiviteterne på en måde, så det bliver lettest muligt at opnå de opsatte mål for CO2-absorbering.

For at minimere risici forbundet med naturkatastrofer som skovbrande og oversvømmelser, investerer AMBIO i aktiviteter som brandbekæmpelse og forebyggelse.

Derudover har projektet de nødvendige ressourcer til at erstatte de træer, der måtte have blevet negativt påvirket, og garanterer på den måde at målet for træer pr. jordlod bliver nået.
 • Øgede indtægter og landbrugsdiversificering
 • Uafhængighed fra den traditionelle landbrugssæson.
 • Mulighed for at opbygge mikro virksomheder med salg af træ, kaffe, frugt mm.
 • Generel velvære og livsværdi
 • Mindre sygdom grundet øget adgang til sygevæsen.
 • Bedre adgang til uddannelse.
 • Øget ligestilling.
 • Større mikrobiel aktivitet.
 • Mindre jordforurening.
 • Færre jordskred.
 • Naturlig skadedyrsbekæmpelse.
 • Beskyttelse af biodiversitet.
 • Mindre nitrat, fosfat og pesticidforurening i jorden.
 • Øget fugtighed i jorden
EatCo2 2020-2022 – alle rettigheder forbeholdes ©
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram