fbpx
Projektoversigt
Geografi: Nicaragua
Areal: 13,03 millioner hektar
Træer plantet: + 6.000.000
CO2-kompensation: +990.400 ton
Samarbejde med: 1000+ landmænd
Skovareal
Nicaragua har en befolkning på 6,3 millioner indbyggere, hvoraf cirka 60 % er kategoriserede som fattige, og 48 % betegnes som ekstremt fattige, hvilket betyder, at de lever for under 13 kr. om dagen.
Befolkning
Omtrent 58% af landets arbejdsstyrke består i dag af småbønder. Undersøgelser i Nicaragua viser, at en meget lille procent af landmænd forsøger at forbedre deres landbrugsmetoder. Det skyldes blandt andet høje etableringsomkostninger og manglende know how. Dermed er der grobund for at bruge kulstof finansiering til at stimulere økonomien i lokalsamfundet.

Formålet med projektet

Projektet som helhed er designet af vores samarbejdspartner “Taking Root” for at reducere Co2-emissioner ved at plante skov, og producerer af bæredygtige træprodukter samt fødevarer, såsom kaffe og frugt.
Der er mange fordele ved at plante træer
En af fordelene ved at plante træer er, at deres skygge er med til at reducere varmestress for kvæg. Undersøgelser viser faktisk, at øget skovdækning i kvæg-græsgange kan føre til en stigning i mælkeproduktionen.

Film om projektet

Mød landmændende

Se mere

Interview fra Projektet

VORES TRÆER ER HURTIGTVOKSENDE

Vi arbejder med træsorter, der gøder jorden og danner grobund for andre nye afgrøder.
Plantemetoden bliver udviklet gennem en designproces, hvor landmænd og lokale fagfolk er med. Den enkelte landmand bestemmer blandt andet selv hvilke trætyper, plantemetoder og betalingsprocesser der skal bruges. Hver deltager følger således sin egen personaliserede gård styringsplan og er involveret i hvert trin i processen, herunder forplantning, plantning og vedligehold.
For at opnå en vedvarende succes med projektet, er det vigtigt at landmændene kender den sande værdi af deres jord, og helt grundlæggende forstår, at de ved at plante træer i stedet for at fælde dem kan sprede deres indtægtskilder.

Alle landmænd bliver derfor trænet i at håndtere genplantning som en del af et integreret gårdstyringssystem. De er også løbende med i workshops, hvor de lærer om kapacitetsopbygning, så de kan producere træer af højest mulig værdi.
En af de vigtigste faktorer i at garantere vores projekters langsigtede succes er at sikre landmændenes fortsatte medvirken. For at gøre det skal de deltagende landmænd have et reelt ønske om at deltage. Der bliver derfor brugt en ”blød” rekrutteringsstrategi.

Rekrutteringen sker gennem en række konsultationer med landmændene og lokalsamfundet. Ved at konsultere lokalsamfundet sikrer vi, at hvert projekt bliver designet i overensstemmelse med landmændenes behov, ressourcer og kapacitet.

For at være berettiget til at deltage i vores projekter skal landmændene eje jord, som kan betragtes økonomisk underudnyttet. De skal også kunne demonstrere, at dyrkning af skov ikke vil være i konflikt med deres andre jordbrugsaktiviteter, for eksempel kvægdrift.
For at garantere projektets nøjagtighed og succes bliver der brugt et stringent overvågningssystem.

Som en del af overvågningen tages der systematiske stikprøver på mindst 10 % af hver km2 skov. Derudover udføres der løbende overvågning for at indsamle data om trætypesammensætning, trædødelighed, højde og diameter. Det er på baggrund disse resultater, at landmændene modtager deres betalinger. Det sker, når de opfylder de opsatte vækstmål.

Som udgangspunkt modtager landmanden minimum 60 % af CO2-omsætningen for deres indsats over en periode på 10 år.
Selvom landmændene som udgangspunkt er forpligtet til at gennemføre projektet, er der altid forskellige risici, der kan standse projektets fremgang. For at imødekomme sådanne risici er der beregnet en risikobuffer, for at fremtidssikre projektet.

Risikobufferen minder lidt om en forsikringspolice der trækker en specifik procentdel, (15-30%), fra hver landmands kulstofbindingspotentiale i henhold til det individuelle risikoniveau.
 • Øgede indtægter og diversificering.
 • Øget udbytte på deres jord.
 • Salg af frugt og træ.
 • Produktion af selvforsyningsvarer, (brændetræ, krydderier, urter osv.).
 • Bedre levestandard.
 • Bedre tilpasning af klimaændringerne.
 • Forbedring af afgrøders modstandsdygtighed, blandt andet via øget frugtbarhed og biodiversitet.
 • Beskyttelse mod ekstreme vejrforhold som storm, hedebølge og oversvømmelser.
 • Fødevaresuverænitet.
 • Bedre tilpasning af klimaændringerne.
 • Forbedring af afgrøders modstandsdygtighed, blandt andet via øget frugtbarhed og biodiversitet.
 • Beskyttelse mod ekstreme vejrforhold som storm, hedebølge og oversvømmelser.
 • Generel fødevaresuverænitet.
 • Mindre nitrat, fosfat og pesticidforurening beskytter balancen i jorden.
 • Færre oversvømmelser.
 • Færre hedebølger.
EatCo2 2020-2022 – alle rettigheder forbeholdes ©
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram