fbpx

Projektet hedder Communi-tree og er organiseret af
"not for profit" organisationen Taking Root

Missionen er at afbøde klimaforandringer,
og forbedre levebrødet for landmænd i Mellemamerika 

+
5100000
Træer plantet
+
800000
Ton CO2 absorberet
24000000
Kr.
Udbetalt til landmænd
+
9000
Landbrugsfamilier

GEOGRAFI

Nicaragua

PROJEKTETS STARTDATO

2010

MISSION

At dyrke skov i samarbejde med landmænd for at tackle fattigdom og klimaforandringer.

VERDENSMÅLENE

PROJEKTET I NICARAGUA

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed & trivsel
ligestilling mellem kønnene
Anstændige jobs & økonomisk vækst
Industri, Innovation & infrastruktur
Bæredygtige byer & lokalsamfund
Ansvarlig forbrug & produktion
Livet på land

UNDERUDNYTTET LANDBRUGSJORD

Mange små landmænd i Nicaragua ejer jord, som de i øjeblikket underudnytter, hvilket danner et stærkt grundlag for at introducere nye plantemetoder og dyrke skov, som øger indtægten og gør landmanden uafhængig af den traditionelle landbrugssæson.

OPTIMERING

I samarbejde med vores partnere ”Taking Root”, hjælper vi landmanden med at få mere ud af sin jord, ved eksempelvis at inkorporere levende hegn og pletplantning.

TAKING ROOT

Projektet er etableret af virksomheden "Taking Root", hvilket er en "not for profit" organisation i Canada. Formålet med projektet er at genopbygge landbruget i latinamerika, ved at tilskynde at småbønder planter træer på underudnyttede områder på deres jord.  
NICARAGUA
Hovedfokus er at skabe bedre økonomiske forhold for landmænd i Nicaragua ved at introducerer forbedrede landbrugsmetoder, der genetablerer den mikrobielle balance i den ellers udpinte jord.
NY ØKONOMI
Dyrkning af skov har potentialet til at skabe enorm vedvarende værdi for nogle af de fattigste landmænd i verden, på et unikt og hidtil uset niveau.
POTENTIALET
Opbygning af naturlige klimaskovsystemer for de over 500 millioner småbønder verden over har potentialet til at modveje op til 1/3 af de drivhusgasemissioner, der er nødvendige for at mindske klimaforandringer. (TNC, 2017).

AUTOMATISERET SPORBARHED

Sporbarhedsplatformen, ”Farmtrace”, skaber gennemsigtighed på indvirkningen af vores arbejde.

Dette sker ved at kombinere mobilinformation og satellitbilleder, for at skabe en stringent uafhængig rapportering, i næsten realtime på tværs af tusindevis af små landbrug.

Rapporteringen hjælper landmænd med at øge udbyttet fra deres træer og kaffe via direkte adgang til internationale bæredygtighedsfokuserede markeder.
Mød landmændende

Justina Gutierrez Muños

Justina Victoria Valdivia

REKRUTTERING

En af de vigtigste faktorer i at garantere vores projekters langsigtede succes er at sikre landmændenes fortsatte medvirken. For at gøre det skal de deltagende landmænd have et reelt ønske om at deltage. Der bliver derfor brugt en ”blød” rekrutteringsstrategi.

Rekrutteringen sker gennem en række konsultationer med landmændene og lokalsamfundet. Ved at konsultere lokalsamfundet sikrer vi, at hvert projekt bliver designet i overensstemmelse med landmændenes behov, ressourcer og kapacitet.

For at være berettiget til at deltage i vores projekter skal landmændene eje jord, som kan betragtes økonomisk underudnyttet. De skal også kunne demonstrere, at dyrkning af skov ikke vil være i konflikt med deres andre jordbrugsaktiviteter, for eksempel kvægdrift.

OPLÆRING

For at opnå en vedvarende succes med projektet, er det vigtigt at landmændene kender den sande værdi af deres jord, og helt grundlæggende forstår, at de ved at plante træer i stedet for at fælde dem kan sprede deres indtægtskilder.

Alle landmænd bliver derfor trænet i at håndtere genplantning som en del af et integreret gårdstyringssystem. De er også løbende med i workshops, hvor de lærer om kapacitetsopbygning, så de kan producere træer af højest mulig værdi.

OVERVÅGNING

For at garantere projektets nøjagtighed og succes bliver der brugt et stringent overvågningssystem.

Som en del af overvågningen tages der systematiske stikprøver på mindst 10 % af hver km2 skov. Derudover udføres der løbende overvågning for at indsamle data om trætypesammensætning, trædødelighed, højde og diameter. Det er på baggrund disse resultater, at landmændene modtager deres betalinger. Det sker, når de opfylder de opsatte vækstmål.

Som udgangspunkt modtager landmanden minimum 60 % af CO2-omsætningen for deres indsats over en periode på 10 år.

PLANTESÆSON

Nedenstående tidslinje viser planteprocessen

Aug-Jul
Før der bliver plantet træer, er det første vigtige skridt at skabe opmærksomhed omkring fordelene ved ”Taking root” programmet i lokalsamfundet.
Det sker igennem workshops og i samarbejde med lokale politiske institutioner.
Nov – Apr
I november begynder de deltagende landmænd at indsamle millioner af frø fra lokale indfødte træarter, der bliver brugt i projektet.
Der bliver købt for mange hundrede tusinde kroner frø direkte fra lokalsamfundet, hvilket giver en øjeblikkelig uvurderlig ekstra indtægt for landmænd,
der ellers lever for mindre end ca. 13 kroner om dagen.
Dec - Jun
Når frøene er indsamlet, etableres der hundredevis af lokale planteskoler for at dyrke frø til stiklinger og stiklinger til små træer. Når træerne er store og sunde nok bliver de plantet ud af landmændene på deres jord. Opbygning af planteskolerne skaber tusindevis af job i lokalsamfundet, for især kvinder, hvilket giver dem en ny indtægtskilde og øget uafhængighed.
Maj – okt
Når regnsæson kommer, begynder plantningen. Over hele landet er der en stor mobilisering af mennesker og aktivitet når træerne transporteres fra planteskolerne ud til landmændende. Hver enkelt landmand designer sit eget skovøkosystem så det passer til deres behov og eksisterende landbrugs miljø.
Maj og frem
I takt med genplantningen kortlægges hver skov via softwareplatformen FARM TRACE. Ved hjælp af mobil-, satellitdata, registreres hver enkel landmand, hvorefter der kontinuerligt bliver målt på træernes kulstofbinding. Vedligeholdsaktiviteter så som lugning og beskæring bliver sat i gang.
Maj - Apr
I løbet af det næste årti modtager landmændende regelmæssig træning og deltager i workshops for at sikre at deres skov opnår de mest optimale vækstbetingelser, for at styrke deres langtsigtede indtægt de får fra skoven.
Maj og frem
Efter blot et par år kan man se landskabet forvandle sig fra udpint, gold landbrugsjord til små blomstrende, tropiske skovøkosystemer, der en dag kan overtages af landmændenes børn og børnebørn.
EatCo2 2020-2022 – alle rettigheder forbeholdes ©
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram