fbpx

naturbaserede klimaoffset

Vi opvejer klimaaftrykket ved at plante træer som absorbere CO2 fra atmosfæren.

Projekterne vi arbejder med, har focus på at genopbygge landbruget i Latinamerika,
ved at opfordre at småbønder planter træer på underudnyttede områder på deres jord.

Metoden kaldes for "Agroforestry", og går ud på at skabe bedre økonomiske forhold
for landmænd i syd og Mellemamerika, i et sammenspil med skovplantning med traditionelt landbrug.

UDFORDRINGEN

I Latinamerika er der mange småbønder der ejer jord som ikke bliver udnyttet optimalt grundet mangel på knowhow. Det er bevist at over 50% af en gennemsnitlig landmands jord er underudnyttet, hvilke er et enormt problem taget i betragtning at den daglige indtægt kun er ca. 13 kr. om dagen.

Der er derfor et stærkt behov for at introducere nye optimerede plantemetoder, og ved at kombinerer traditionelt landbrug med skovdyrkning, (Agroforestry), kan der skabes enormt positive resultater. Når der bliver tilført træer på landmandens jord, øger vi nemlig gårdens indtægt med op til 20% og gør landmanden mere uafhængig af den traditionelle landbrugssæson.
Skov har enorm betydning for at opretholde den mikrobielle balance i jorden, 
hvilket føre til forbedrede afkast for landmanden, og general stærkere økonomi i lokalsamfundet.

LANDBRUGSMETODER

Mange landmænd i Syd og Mellemamerika har svært at tjene penge ved traditionelt landbrug. Problemet skyldes hovedsageligt at landbrugsjorden løbende bliver udpint grundet mangel på “know how”. Det er derfor vigtigt at undervise landmændene i hvordan de beskytter og vedligeholder deres jord samt hvordan de kan øge deres langsigtede indtægtskilder ved at plante træer.
Opbygning af naturlige klimaskovsystemer for de over 500 millioner småbønder verden over, har potentialet til at modveje op til 1/3 af de drivhusgasemissioner, der er nødvendige for at mindske klimaforandringer. (TNC, 2017).

Rekruttering

En af de vigtigste elementer i Agroforestry metoden er at sikre landmændenes fortsatte interesse og medvirken. Der bliver derfor brugt en ”blød” rekrutteringsstrategi igennem en række konsultationer med landmændene og lokalsamfundet. Ved at konsultere lokalsamfundet sikres det at hvert projekt bliver designet i overensstemmelse med landmændenes behov, ressourcer og kapacitet.
For at være berettiget til at deltage skal landmændene eje økonomisk underudnyttet jord, og kunne demonstrere at dyrkning af skov ikke vil være i konflikt med deres andre landbrugsaktiviteter.

OPLÆRING & WORKSHOPS

For at opnå succes er det altafgørende at landmændene kender den sande værdi af deres jord, og helt grundlæggende forstår, at de ved at plante træer i stedet for at fælde dem, kan sprede deres indtægtskilder.
Deltagende landmænd bliver trænet i at håndtere genplantning som en del af et integreret gårdstyringssystem. Landmanden er også løbende med i workshops, hvor han blandt andet lære om kapacitetsopbygning, naturlig skadedyrsbekæmpelse og brandbekæmpelse, så der kan produceres træer af højest mulige værdi.

Justina Gutierrez Muños

Farmer interview

Justina Victoria Valdivia

Farmer interview

OVERVÅGNING

For at garantere projektets nøjagtighed og succes bliver der brugt et stringent overvågningspraksis, hvor der systematisk tages højde/drøjde stikprøver på mindst 10 % af hver km2 skov. Derudover indsamles der løbende data om trætypesammensætning og trædødelighed, og det er på baggrund disse resultater, at landmændene modtager deres betalinger.

PES-AFTALEN

Forvaltningsplanen af landmandens jord, danner grundlaget for at udvikle, hvad der kaldes en PES-aftale (Payment for Ecosystem Services Agreement). PES-aftalen er en unik betalingsmetode der honorerer lokale landmænd for at plante træer på underudnyttede dele af deres jord.

Som udgangspunkt modtager landmanden minimum 60 % af CO2-omsætningen for deres indsats over en periode på 10 år.

GLOBAL CARBON CERTIFICERING

Projekterne vi arbejder med, er certificerede af nogle af de mest anerkendte klimastandarder i verden, herunder Verified Carbon Standard (VCS) eller Plan Vivo.

Vi har valgt denne type certificeringsorgan, grundet dets fokus på etisk og retfærdig handel, landbrugets integration samt de forbedrede sociale forhold der opnås i lokalsamfundet.
EatCo2 2020-2022 – alle rettigheder forbeholdes ©
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram