fbpx

PROJEKTKRITERIe 

Kvalitetssikring

Grundfundamentet i vores kvalitetssikring, er at sikre os, at vores projekter, ikke bare har en positiv indvirkning på klimaet, men også på biodiversitet, menneskerettigheder og for de lokalsamfund vi samarbejder med.

GLOBAL CERTIFICERING

Kriterierne tager højde for klima integritet, samfundets trivsel, biodiversitet og projektets langsigtede levedygtighed. Som basis fundament, skal projekterne certificeres af globale industri-standarder, som f.eks. Verified Carbon Standard (VCS) eller Plan Vivo.

KOMBINERET FARVE- & POINTSYSTEM

Projekter opdeles i to hovedkategorier 

Grøn carbon

Vedrører projekter der beskæftiger sig med genetablering af tropisk skov på land, i samarbejde med lokale landbrugssamfund.

Blå carbon

Vedrører projekter der beskæftiger sig med genetablering af kystskov,  i samarbejde med lokale fiskeri samfund.

VALIDERING

10 punkter, der skal efterleves for at projektet bliver godkendt 

1. Det vurderes hvorvidt projektets afbødningsaktiviteter stadigvæk ville have fundet sted i fravær af det økonomiske incitament der bliver skabt i forbindelse med at sælge projektets klima certifikater. Er dette tilfældet, bliver projektet ikke godtaget.

2. De metoder der anvendes i forbindelse med kreditering af klimaprojektet, må ikke føre til risiko for overvurdering af emissionsreduktionerne, men rettere en konservativ undervurdering.

3. Der skal være indsat forskellige beskyttende procedurer, for at hindre dobbelt bogføring, dvs. at man undgår at den samme emissionsreduktion bruges mere end én gang.

4. Projekt administratoren skal sikre at der ikke er nogen risiko for at projektaktiviteten senere modvejer kulstofkompensationerne f.eks. På grund af en naturkatastrofe eller projektfejladministration.

5. Akkrediterede tredjeparter skal validere at projektet opfylder alle internationale krav i henhold til emissionsreduktioner.

6. Projektet skal inddrage lokalbefolkningen ved at gøre dem til en del af beslutningsprocessen, hvilke ultimativt resulterer i kulstofkreditter af højere kvalitet, grundet lokal entusiasme.

7. Det skal kunne dokumenteres, at der ikke vil være nogen netto forringelse af den eksisterende landbrugs funktion, såsom interessekonflikt med lokal industri.

8. Projektet skal generere målbare socioøkonomiske fordele for lokalsamfundet, herunder forbedret levebrød samt adgang til uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

9. For at medregne potentiale risiko-variabler, skal der være inkluderet en CO2-risiko-buffer på minimum 15%.

10. Projektet skal systematisk overvåges for at indsamle data om højde, diameter og dødelighed på træerne. Overvågningen skal samtidig sikre, at kulstofbindings målene nås.
Hør mere
EatCo2 2020-2022 – alle rettigheder forbeholdes ©
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram