Opret Bruger / Login
Lukket beta version 1.0

PROJEKTKRITERIe &

KVALITETSSIKRING

For at sikre EatCO2s fremtidige succes er det altafgørende, at vi arbejder ud fra en fremgangsmetode, der skaber klarhed og transparens for vores kunder, samt sikrer at vores samarbejdspartnere lever op til de højeste projekt standarder.

Grundfundamentet i vores kvalitetssikring, er at sikre os, at vores projekter, ikke bare har en positiv indvirkning på klimaet, men også på biodiversitet, menneskerettigheder og for de lokalsamfund vi samarbejder med.

Global certificering

Kriterierne tager højde for klima integritet, samfundets trivsel, biodiversitet og projektets langsigtede levedygtighed. Som basis fundament, skal projekterne certificeres af globale industri-standarder, som f.eks. Verified Carbon Standard (VCS) eller Plan Vivo.

Vi har derfor udviklet et kriterium for evaluering af alle projekter, som vi samarbejder med. Vores valideringskriterier hjælper os med at identificere projekter, der gør noget unikt.

SCREENINGS-PROCES

For at blive godkendt, skal projektet først opfylde visse screeningskrav.

Den centrale idé bag en kulstofkompensation, er at supplerer reduktion af en virksomheds interne drivhusgasemissioner, med klima certifikater, for at opnå klimapositivitet.

Når folk taler om kvaliteten af klima certifikater, er det ofte det niveau af tillid man kan have til det bagvedliggende projekt, dets valideringsorgan, samt effekten på den omkringliggende biodiversitet og den lokale befolkning.

I denne vejledning har vi belyst 10 af de væsentlige elementer i forbindelse med kvaliteten af vores kulstofkompensation.

Kort fortalt skal kvalitets-kulstof-offset være forbundet med reduktioner eller fjernelser af drivhusgasser, på en måde der har en netto positiv effekt på alle de områder projektet berører.

Vi bruger vejledningen og opsatte kriterier for at sikre gennemsigtighed vedr. projektets indvirkning på afbødningsaktiviteten.

KOMBINERET FARVE- & POINTSYSTEM

Projekter deles op i 2 hovedkategorier.

Grøn carbon

Vedrører projekter der beskæftiger sig med genetablering af tropisk skov på land, i samarbejde med lokale landbrugssamfund.

Blå carbon

Vedrører projekter der beskæftiger sig med genetablering af kystskov, (såsom Mangrove), i samarbejde med lokale fiskeri samfund.

VALIDERING

10 punkter, der skal efterleves for at projektet bliver godkendt.

1. Det vurderes hvorvidt projektets afbødningsaktiviteter stadigvæk ville have fundet sted i fravær af det økonomiske incitament der bliver skabt i forbindelse med at sælge projektets klima certifikater. Er dette tilfældet, bliver projektet ikke godtaget.

2. De metoder der anvendes i forbindelse med kreditering af klimaprojektet, må ikke føre til risiko for overvurdering af emissionsreduktionerne, men rettere en konservativ undervurdering.

3. Der skal være indsat forskellige beskyttende procedurer, for at hindre dobbelt bogføring, dvs. at man undgår at den samme emissionsreduktion bruges mere end én gang.

4. Projekt administratoren skal sikre at der ikke er nogen risiko for at projektaktiviteten senere modvejer kulstofkompensationerne f.eks. På grund af en naturkatastrofe eller projektfejladministration.

5. Akkrediterede tredjeparter skal validere at projektet opfylder alle internationale krav i henhold til emissionsreduktioner.

6. Projektet skal inddrage lokalbefolkningen ved at gøre dem til en del af beslutningsprocessen, hvilke ultimativt resulterer i kulstofkreditter af højere kvalitet, grundet lokal entusiasme.

7. Det skal kunne dokumenteres, at der ikke vil være nogen netto forringelse af den eksisterende landbrugs funktion, såsom interessekonflikt med lokal industri.

8. Projektet skal generere målbare socioøkonomiske fordele for lokalsamfundet, herunder forbedret levebrød samt adgang til uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

9. For at medregne potentiale risiko-variabler, skal der være inkluderet en CO2-risiko-buffer på minimum 15%.

10. Projektet skal systematisk overvåges for at indsamle data om højde, diameter og dødelighed på træerne. Overvågningen skal samtidig sikre, at kulstofbindings målene nås.
Hør mere
EatCo2 2020-2021 – alle rettigheder forbeholdes ©
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram