Opret Bruger / Login
Lukket beta version 1.0

PLAN VIVO CERTIFICERING

Verdens ældste frivillige CO2-standard

"Plan Vivo, er en velgørenhedsorganisation baseret i Edinburgh, som administrerer Plan Vivo Standarden"
Standarden er baseret på en metode der kaldes Payments for Ecosystem Services (PES), hvilket er en betalingsmetode der er specifikt rettet mod mindre landmænd og udsatte samfund, der ønsker at forvalte deres jord og naturressourcer mere bæredygtigt.

Plan Vivo er internationalt anerkendt for sit fokus på etisk og retfærdig handel, hvor størstedelen af omsætningen fra klima certifikater der bliver genereret i gennem deres projekter, når ud til landmanden.

Standarden certificerer udelukkende projekter, der kan demonstrere langsigtet bæredygtighed, at de gør en social forskel, og opretholder de vitale økosystemer.
Læs mere om Plan Vivo

PLAN VIVO

Hvorfor?

Mange landmænd i Syd og mellemamerika står overfor udfordrende miljøproblemer, som tørke eller oversvømmelser, der gør det sværere og sværere at tjene penge.

Problemet skyldes hovedsageligt at landbrugsjorden løbende bliver udpint grundet mangel på “know how”.

Det er her Plan Vivo spiller en vigtig rolle, fordi deres metoder ikke alene styrker den lokale økonomi nu, de viser også landmændene hvordan de beskytter og vedligeholder landbrugsjorden på lang sigt.

Hvordan?
Forvaltningsplanen af landmandens jord, danner grundlaget for at udvikle, hvad der kaldes en PES-aftale (Payment for Ecosystem Services Agreement).

PES aftalen er en unik betalingsmetode der honorerer lokale landmænd for at plante træer på underudnyttede dele af deres jord, i samarbejde med en projektkoordinator fra Plan Vivo.
EatCO2 & Plan Vivo
Vi har specifikt valgt at samarbejde med Plan Vivo grundet deres fokus på at genoprette indfødte skove i samarbejde med lokale landmænd.

Vi gør det på den måde, fordi vi mener at det er der hvor vi kan gøre den mest mærkbare forskel. Skoven har nemlig enorm betydning for at opretholde den mikrobelle balance i jorden, hvilket føre til forbedrede afkast for landmanden, og dermed stærkere økonomi i lokalsamfundet.

RETFÆRDIGT HANDLET KULSTOF

Fairtrade er altafgørende

Når deltagende landmænd lever op til målsætningerne mht. de træer det er aftalt der skal plantes, samt den resulterede CO2-absorbering, bliver der genereret et ‘Plan Vivo-certifikat’, som kan sælges på det frivillige kulstof-marked, (VCS).

Landmændene honoreres løbende for deres medvirken, så de har en langsigtet økonomisk interesse, (ca. 10 år), i plantagerne opnår bedst mulige vækstforhold. Plan Vivo støtter endvidere med hjælp til at udvikle mikrovirksomheder for landmændene, baseret på salget af skovprodukter fra deres jord, som frugt, kaffe og træ.
"Når du køber Plan Vivo CO2-kvoter, lægger du penge i lommen på fattige landmænd og udsatte samfundsgrupper, fra første spadestik"
Hør mere
EatCo2 2020-2021 – alle rettigheder forbeholdes ©
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram