fbpx

DANMARKS BIODIVERSITET ER ENORM

på nuværende tidspunkt levere mere end 30.000 plante- og dyrearter i vores natur

Desværre viser tallene, at biodiversiteten i vores naturområder oplever en tilbagegang. Det skyldes bla. at vores naturområder langsomt forsvinder eller forringes, fordi byer og veje breder sig mere og mere på naturens bekostning.

Fordi det er vigtigt at beskytte Danmarks biodiversitet, har vi besluttet os for også at plante et træ i Danmark, for hver ton CO2 vi opvejer gennem vores udenlandske klimaprojekter.

Dvs. for hver ton CO2 I kompenserer for, bliver der altså også plantet et træ i Danmark, så det kan hurtigt blive til en hel del, hvis du er en mellemstor virksomhed.

1 træ i Danmark for hvert ton CO2

Det har enorm betydning at vi også gør noget lokalt, dog er det vigtigt at fastslå at vi IKKE måler på de danske træers CO2-absorberingsevne. Vores danske træer bliver udelukkende plantet for at værne om vores lokale biodiversitet.
Kulstofbindingen varierer meget over tid ved etablering af skov i Danmark. Grundet vores kolde klima i norden, vokser danske træer langsommere end under varmere himmelstrøg, og optager derfor langt mindre CO2.

I de første 30 år bindes der blot 3 - 11 ton CO2 eq pr. hektar pr. år, når der plantes langsomt voksende træarter så som eg.Ved plantning af hurtigt voksende løv eller nåletræer, kan der i de 30 første år bindes optil mellem 13 og 31 ton CO2 eq pr. hektar om året.
En tommelfingerregel er at der plantes ca. 4.000 træer pr. hektar. Ovenstående tal taget i betragtning, betyder at et enkelt træ over en periode på 30 år absorbere ca. 110 kg. CO2 pr. år i gennemsnit. Der skal derfor omtrent 9 danske træer til for at opnå en drivhusgas absorbering på 1 ton CO2, over en periode på 30 år.

"Tallene er hentet fra en undersøgelse i 2019 udført af Københavns universitet"

ALLE VORES TRÆER I DANMARK ER PÅLAGT FREDSKOVSPLIGT

Træerne er fremtidssikrede i henhold til skovloven

Det er kommunen/Naturstyrelsen, der står for planlægning og anlæggelse af skoven, og som har ansvaret for den fremtidige drift. De garanterer også, at træer der ikke overlever de tre første leveår vil blive erstattet af nye.

Skulle det af hensyn til udviklingen i Danmarks Infrastruktur, ske at noget af skoven fældes, er kommuner og stat forpligtet til at plante erstatningsskov andetsteds.
EatCo2 2020-2022 – alle rettigheder forbeholdes ©
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram