fbpx

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

70 55 55 80

Kuldioxid (CO₂) er en farveløs og lugtfri gas, der er en naturlig komponent i vores luft.

Gassen består af to dele oxygen og en del kulstof. Ved nedbrydning af organisk materiale, for eksempel i forbindelse med fældning af træer eller afbrænding af fossile brændstoffer, frigives CO₂ i atmosfæren som en del af processen.
Grunden til, at CO2 ofte får mere opmærksomhed end andre drivhusgasser er, at den forbliver i atmosfæren længere end de fleste andre drivhusgasser.

Hvor det tager henholdsvis 10 og 100 år for metan (CH4) og nitrogendioxid (N2O) at forlade atmosfæren, taget det op til 1.000 år for CO2.

Det betyder, at de tre ton CO2 som vi danskere i gennemsnit udleder om året, i forbindelse med vores fødevareindtag, stadigvæk vil være i atmosfæren 30 generationer ud i fremtiden.

Tre ton CO2, svarer cirka til ca. 52.000 km personbil kørsel. Det er det samme som at køre fra København til Malaga, og tilbage igen, 11 gange om året.

Prøv at tage et øjeblik og lade det synke ind.
Mikro-kompensation (CO2-McX) handler grundlæggende om at kompensere for den CO2, der bliver brugt på at producere, tilberede og transportere en fødevare eller et måltid.

Hvor stor denne kompensation skal være, afhænger af fødevaren. Et sammensat måltid vil for eksempel ofte have en større miljøpåvirkning end et enkelt råvare-produkt, ligesom kød har en større CO2-udledning end grøntsager.
At være klimaPositiv® er en varemærke status der betyder, at I gør mere end at CO2-neutralisere jeres fødevareprodukter eller måltider – I sørger for, at de har en positiv indvirkning på klimaet.

I bliver KlimaPositiv®, bla. fordi vi har medregnet en naturlig overkompensation i alle vores CO2 kvoter, hvilket betyder at der bliver kompenseret for mere CO2 end det enkelte produkt udleder.

Fordi vi giver mere tilbage end vi bruger, betyder det i praksis, at jo mere der bliver spist af jeres produkter, desto bedre er det for klimaet.

Herudover planter vi min. 1 træ i Danmark for hver ton CO2 I kompenserer for.

Sidst men ikke mindst, arbejder vi udelukkende med jordbrugs projekter hvis hovedformål er at plante nye træer. Vores aktiviteter opnår derfor en enorm positiv effekt på de folkefærd og lokalsamfund vi arbejder med, hvilket resulterer i en meget høj, (SROI), Social Return On Investment.

Læs mere om klimapositivitet
Når man laver mad, skal der bruges energi til at opbevarer de forskellige fødevarekomponenter nedkølet stand. Herefter skal fødevarerne transporteres, og der skal bruges energi til at sammensætte og opvarme komponenterne i forbindelse med tilberedning.

Derfor bør hele den cyklus der ligger bag både fødevareproduktet og eks. varmekilden, medregnes, hvorefter man ultimativt sidder tilbage med et CO2-facit af det måltid man har tilberedt.

Man kan altså sige at et måltids klimaaftryk, er resultatet at alle de led det skal igennem fra gård til gaffel.
Nej vi er ikke en velgørenhedsorganisation, selv om at effekten af vores aktiviteter minder om det. EatCO2 er et GreenProfit initiativ, hvilket betyder, at vi i stort omfang bruger de overskydende midler til at plante flere træer og/eller re-investere dem i nye klimaprojekter til gavn for miljøet.
Der bliver ført protokol over alle de CO2-kompensationer, som bliver genereret på baggrund af vores projekter. Alle CO2-kompensationerne får et unikt sporbart serienummer, der registreres i det internationale ”Markit Environmental Registry”.

Vores projekter er desuden valideret af Plan Vivo, som er en globalt anerkendt standard, der sikrer, at alle etiske og juridiske retningslinjer er fulgt i forbindelse med trædyrkning og den relaterede CO2-kompensation.

Plan Vivo blev etableret i 1996 med base i Edinburgh, Skotland, og er den ældste standard inden for certificering af klimabeskyttelses projekter i jordbrugssektoren. I 2019 vandt Plan Vivo desuden FNs prestigefulde “Equator Prize”, der gives til særligt gavnlige miljø- og jordbrugs-projekter.

Læs mere om Plan Vivo her
EatCO2 er som den første danske virksomhed nogensinde, blevet anerkendt som “Trusted partner” hos Plan Vivo.

Det at være ”Trusted Partner”, er et privilegium som man først opnår, når man har været igennem en meget stringent validerings process, hvorved det vurderes om alle juridiske og etiske bestemmelser er fulgt mht. til salg af CO2-kvoter. Først ved en fuldstændig pletfri gennemgang af ens aktiviteter, har man en chance for at blive accepteret.
Bestemt ikke. Vores filosofi er at vi skal gavne miljøet med nye friske tiltag. Det betyder også, at alle vores CO2-kompensationer udelukkende bliver genereret ved at plante nye træer, og derfor eks. ikke købt fra en gammel skov.

Vi har på den måde en enorm positiv indflydelse på lokalbefolkningen i de områder vi planter og gør en reel forskel. Den positive indflydelse ses blandt andet i form af forstærkelse og genetablering at biodiversiteten, jobskabelse, forbedring af infrastruktur, øget økonomi og mindskelse af sundhedsrisici.

Der er flere aktører på markedet, som sælger billige alternative klimakreditter fra eks. skovbeskyttelses projekter, biobrændsel komfurer, Methan fabrikker osv. der ofte er flere år gamle. Denne type ”hylde” Co2 kvote har med andre ord allerede haft sin indvirkning på klimaet med eller uden din medvirken.

Der er altså stor forskel mellem KlimaPositiv® kompensation og aflad, så husk at tjekke årstallet på dine klimakvoter, næste gang I køber.
Udover vores aktiviteter i Syd- og Mellemamerika har vi valgt også at plante træer i Danmark.

Vi planter som minimum et træ i dansk muld, for hver ton CO2 vi kompenserer for gennem vores udenlandske klimaprojekter. Plantningen i Danmark, sker i samarbejde med kommuner og skoler landet over.

Vores danske træer er en vigtig del af vores “Farming The Future” klimastrategi der går ud på at gøre så meget som muligt mere end “blot” at CO2 kompenserer.
EU-kommissionen præsenterede i maj 2020 Farm to Fork’-strategien”, som er en del af EU’s Green Deal.

Strategien bygger på en vision om at ændre den måde, som vi europæere ser på fødevarebæredygtighed, samt at positionere Europa som det første klimaneutrale kontinent i 2050.

Målet med Farm to Fork-strategien er at reducere CO2-udledningerne og sikre, at fødevaresystemet opnår en positiv indvirkning på miljøet, uden at gå på kompromis med dets modstandsdygtighed, produktivitet eller sikkerhed.

Derudover er målet, at gøre bæredygtighed og nul-emission til et varemærke for virksomheder og et naturligt valg for forbrugere.

EatCO2 er fødevarebranchens bidrag til hvordan vi kommer i mål.
Når man modsvarer CO2 udledningen i et måltid, er det nødvendigt at kende dets sande klimaaftryk, og kompenserer derudfra.

Hos EatCO2 udregner vi kuvertens præcise CO2 vægt, og bruger den som grundlag for klimakompensationen, hvilket er hvad prisen er baseret på.

Hvis man blot lægger en procent til regningen, opstår der hurtigt udfordringer mht. variation i ”bøf prisen” fra restaurant til restaurant. Herudover skaber en ”kold procent” ugennemsigtighed for gæsten, da klimakompensationen vil ses på som en velgørende donation frem for KlimaPositiv® kompensation.

Der er flere ting der skal ses på når man foretager en vurdering af klimaaftrykket i et måltid. Blandt andet er man nødsaget til at kigge på den bagvedliggende værdikæde for at forstå produktets CO2 udledning.

Det er med andre ord vigtigt at medregne alle værdikædens variabler. Eksempelvis vil oksekød fra Argentina ofte have et større CO2 aftryk end eks. Irsk Angus, blandt andet grundet rejsen kødet skal på fra gård til gaffel.
EatCo2 2020-2022 – alle rettigheder forbeholdes ©
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram