FAQs App

 • Der er ikke kun CO2 i dit klimaaftryk.

  En virksomheds aftryk på planeten er en kombination af flere ting, heriblandt udledningen af drivhusgasser, samt hvordan biodiversiteten, og den lokale befolkning er blevet berørt, hvis der indkøbes produkter fra eksotiske lande.

 • Nøglen er at plante træer.

  Der bliver drøftet vidt og bredt, hvad der er den bedste løsning i kampen for klimaet, men vi falder gang på gang tilbage til plantning af træer som værende en af ​​de hurtigste og mest omkostningseffektive måder at bekæmpe klimakrisen på, da træer er ekstremt gode til at absorberer og binde kulstof fra atmosfæren. 

  Træer suger ikke alene drivhusgasser ud af luften, de værner også om biodiversiteten, og ofte involveres den lokale befolkning i plantningen, hvilke er vigtigt for at skabe harmoni mellem den lokale industri, opsugning af drivhusgasser og beskyttelse af naturen. 

 • KlimaPositiv af Natur´

  At være KlimaPositiv® er en varemærkestatus som synliggør, at man har foretaget en handling der har en positiv indvirkning på klimaet som helhed. Dvs. at man indtænker drivhusgasser, biodiversitet og den impact aktiviteterne har på de lokale samfund. 

 • Hvad er ægte klima ”offset”?

  Den centrale idé bag et klima-offset er, at det skal kunne erstatte de drivhusgas-emissionsreduktioner, som jeres virksomhed ville have foretaget på egen hånd.

  For at dette er sandt, skal verden have det mindst lige så godt, når I bruger et klima offset, som den ville have haft det hvis I havde reduceret jeres eget klima-aftryk. Så når vi taler om "kvaliteten" af et klima-offset, henviser vi til den grad af tillid, man kan have til, at offsetmetoden opfylder dette grundlæggende princip. 

 • Miljømæssig morale

  Når man taler om at følge den "miljømæssige morale" - lyder det ligetil, men virkeligheden kan være udfordrende at garantere i praksis. Kvaliteten bag et klima offset, har to hovedkomponenter.

  Først og fremmest skal en kompensationen repræsentere nye, permanente og ellers ikke tidligere brugte eller indberettet CO2-reduktioner, som for eksempel fra træer. For det andet bør en kvalitets offset komme fra aktiviteter, der ikke bidrager til sociale eller miljømæssige skader. 

  Mange virksomheder bruger derfor FNs 17 verdensmål som lede tråd når de vælger hvilket projekter de ønsker at støtte.  

 • Charity work?

  EatCO2 ikke en traditionel velgørende organisation, selvom den afledte effekt af vores arbejde minder meget om det. 

EatCO2 ApS

Flæsketorvet 68.1
1711 Copenhagen 

CVR: 38 65 99 28

Kontakt

+45 70 55 55 80
info@eatco2.com

Operating EU trademarks - EatCO2® No. 018208237 KlimaPositiv® No. 01850301