Regnestykket

EatCO2 er en del af et internationalt netværk, der planter tæt på 1.000.000 træer om dagen i 10 forskellige lande.

Vores samarbejdspartnere er en velgørende organisation i USA, Californien, og står for den praktiske del af planteprocessen. Heriblandt at sikrer de at vores træer er unik identificeret kun til os, at de ikke bliver fældet, og i tilfælde af ”ulykke” bliver genplantet.

Vi planter primært Mangrove, hvilket er et vidunderligt træ, der lever i tropiske eller subtropiske områder. Træet har den unikke evne til at "binde kulstof med en hastighed der er to til fire gange hurtigere end de modne tropiske skove". 

Ud over mangrove, planter vi omtrent 200 yderligere træ og plante sorter, for at skabe diversitet i fauna/flora balancen, I jorden mellem træerne, for at opnå bedst mulige vækstforhold.  

Udregninger

Udregningerne af hvor meget CO2 vores træer absorberer bygger på forskningsbaseret research* som tager udgangspunkt i et fast CO2 benchmark, pr. hektar moden Mangroveskov. Ud fra disse tal samt træernes geografiske placering, vækstlevetid og plantetæthed kan vi beregne mængden af CO2, der fjernes fra atmosfæren og omdannes til plantebiomasse pr. hektar skov.

Udgangspunktet i træernes CO2 absorberingsevne udregnes med flere forskellige ”worst case” scenarier i mente, som har til formål at give os et reelt billede at arbejde ud fra.  

1.
Først beregner vi forholdet mellem CO2 og kulstof baseret på atomvægtene for hvert molekyle
2.
Herefter ganger vi dette forhold med mængden af Kulstof pr. hektar mangroveskov for at komme frem til mængden af CO2 absorberet pr. hektar.
3.
For at beregne det årlige CO2-offset, dividerer vi den samlede mængde CO2 pr. hektar med træernes vækstlevetid.
4.
Der bliver plantet med en tæthed på ca. 10.000 træer pr. hektar. Ved hjælp af dette tal kan vi estimere det gennemsnitlige CO2 offset pr. træ pr. år, og det samlede offset pr. træ over træets vækstlevetid.

Fotosyntesen er langsommere i de første og de sidste år af træets levetid. Derfor er der taget udgangspunkt i et ”worst case” scenarie på kun 7 år, (28%), af træets faktiske vækstperiode, (ca. 25 år), for at konservativt estimerer det enkelte træs optagspotentiale.
5.
OMRÅDE 1.: MADAGASKAR
Plantelokationer: 4
Mangrovelokationer: 3
Mangrovefordeling: 75%
OMRÅDE 2.: MOZAMBIQUE
Plantelokationer: 2
Mangrovelokationer: 1
Mangrovefordeling: 50%
Vores træer bliver ligeligt fordelt på lokationerne mellem Madagaskar og Mozambique, hvilke udgør et plantegennemsnit på 62.5% Mangrover, (50 + 75/2.)

Herudover bliver der modregnet et svind variabel på 25%. (62.5/25% = 46,875%).
Ref: Eden - Reforestation Research on Mangrove Forest Carbon Sequestration*
EatCO2 ApS

Flæsketorvet 68.1
1711 Copenhagen 

CVR: 38 65 99 28

Kontakt

+45 40 45 55 22
kontakt@eatco2.com.

Operating EU trademarks - EatCO2® No. 018208237 KlimaPositiv® No. 01850301